+

21 | İstanbul | Ordu |

Hayat hiç bir zaman

adil olmamıştır ve olmayacaktır.